App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Xuyên Nhanh Ký Chủ Mời Diễn Xuất

3

2

9

Tác giả: NieNie senpai

Thể loại: Hệ thống, Xuyên Nhanh

Giới thiệu:Lạc Tuyết vốn là sát thủ ở một thế giới hiện đại vào thế kỷ 22, khoa học phát triển vượt bật. Đột nhiên không rõ lý do
tại sao lại bị đưa đến không gian 3D kỳ lạ, trong đó có một hệ thống nói cô đã chết và yêu cầu cô phải cùng hệ thống làm nhiệm vụ
để được sống lại.
Nhưng cô vốn không tin mình đã chết, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play