App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Vốn Dĩ Vô Duyên, May Nhờ Em Bói Chuẩn

0

0

0

Bạn đang đọc truyện Vốn Dĩ Vô Duyên, May Nhờ Em Bói Chuẩn của tác giả Khiên Ti Ngẫu.Liễu Mộc Mộc chuyên đoán mệnh gieo quẻ, một
hôm lại tính ra được bạn trai tương lai của cô sẽ ở tại lầu 23 của toà nhà Tân Giang.

Cô quyết định tới đó chờ chân mệnh thiên tử, ai ngờ ngồi canh một tiếng đồng hồ chưa thấy động tĩnh gì thì nghe tin nơi đó vừa có
một vụ án mạng,

Đáng sợ hơn nữa là chí có thi thể, kẻ sát nhân đã tẩu thoát.Cô trở thành nghi phạm lớn nhất.

Mà bạn trai tương lai của cô, thì đang tiến về phía cô với cái còng số tám trên tay.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play