App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Trường Sinh Bất Tử: Tại Dị Giới Làm Đao Phủ Trảm Thần Ma

0

2

111

( huyền huyễn não động + trường sinh bất tử + xuyên việt + đao phủ + sủng vật + giả heo ăn hổ + bỉ ổi phát dục + bụng dạ độc ác )

Hứa Tuyên sau khi xuyên việt kích hoạt khí huyết châu, có thể giết người đoạt thọ trường sinh bất tử, gia truyền đao phủ, một
thanh hành hình Quỷ Đầu đao, ở bề ngoài trảm ác nhân, sau lưng chư yêu tà, thí thần diệt ma.

Chỉ vì trường sinh cửu quan, ý nghĩ thông suốt.

Thế gian khó mua ta nguyện ý.

Chỉ cần Lão Tử nguyện ý, đồ đây chư thiên thần ma làm sao.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play