App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Trở Về 84: Từ Thu Đồng Nát Bắt Đầu Làm Giàu

0

2

1538

Phí thời gian một đời Thẩm Lâm, một lần nữa trở lại năm 1984 cái kia nhường hắn tràn ngập ảo não tháng ngày, đối mặt làm lại tất cả, Thẩm Lâm phát thề, muốn hoạt ba chuyện: Một, Lỗ Tiểu Vinh! Hai, Lỗ Tiểu Vinh! Ba, Lỗ Tiểu Vinh! Hắn phải thay đổi mình, một lần nữa giành được thê tử tâm, dốc sức làm ra một cái huy hoàng thương mại thời đại.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play