App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Toàn Dân Chuyển Chức: Đây Cuồng Chiến Sĩ Quá Mức Bình Tĩnh!

0

2

51

« toàn dân chuyển chức + sát phạt quả quyết + thâm độc lãnh huyết + vượn người nuôi dưỡng kế hoạch »

Trò chơi xâm phạm thực tế, đã từng nghe nhiều nên quen « quái vật » tàn phá nhân gian

Tại nhân loại không gian sinh tồn kịch liệt giảm bớt thì, Lam Tinh tiến vào toàn dân chuyển chức thời đại.

Trường học tổ chức thống nhất chuyển chức ngày đó, Âu Hoa chuyển chức trở thành độ phù hợp đã đạt tới đạt cuồng chiến sĩ.

Bất quá cùng những cái kia 'Đầu ném một cái, ngao ô ngao ô ' cuồng chiến sĩ khác nhau.

Hắn thực sự quá bình tĩnh!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play