App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Tại Thực Lực Trước Mặt, Đại Lão Là Thứ Gì

0

0

6

« hướng sung sướng+ hằng ngày + trường sinh + xuyên việt + hệ thống »

Bắt đầu trường sinh bất lão, giác tỉnh tuổi thọ hệ thống, Giang Du vừa xuyên việt liền ở lúc đường xuất phát bên trên.

Cái gọi là tu hành, không phải là xem ai sống được lâu?

Thiên phú không tốt toàn dựa vào gan.

Cộng thêm khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống, chỉ cần cuốn lại, sẽ không sợ không thành công.

Đây là một cái tu giả trở thành đại lão trưởng thành cố sự.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play