App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Song Sinh Thần Cấp Võ Hồn, Chấn Kinh Yêu Đế Lão Bà!

0

2

36

« thiên kiêu tranh bá, tình cảm tinh tế, võ hồn tiến hóa, điên cuồng thăng cấp! »

Xảy ra bất ngờ hương diễm lựa chọn, để cho Lạc Phàm Trần xuyên việt đến người người có thể giác tỉnh võ hồn đặc thù đại lục.

Thiên hạ võ hồn tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm mạt đẳng, cửu phẩm làm đầu.

Mà hắn, giác tỉnh ra đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua được 2 cái đặc thù võ hồn, có thể vô hạn thôn phệ tiến hóa, nắm giữ tối cường tiềm lực cùng không biết tương lai...

Hắn cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép!

Song sinh võ hồn ✓

Đỉnh cấp khí vận ✓

Nghịch thiên ngộ tính ✓

Tiên tư ngọc cốt ✓

Mãn cấp mị lực ✓

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play