App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Phản Phái: Bắt Đầu Cướp Đoạt Loli Kiếm Linh

0

0

42

Cố Lăng Tiêu xuyên qua huyền huyễn thế giới, kết quả lại thu được phản phái thân phận.

Tốt thôi, không muốn đánh ngã thiên mệnh chi tử phản phái không phải hợp cách phản phái.

Chí Tôn phản phái hệ thống, khởi động!

Thay đổi thiên mệnh chi tử vận mệnh, cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên, liền có thể thu được nhiều loại ban thưởng!

"Phản phái là nhân vật chính đá mài đao? Vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới thanh đao mài chặt đứt."

"Căn này rau hẹ bị cắt đến không sai biệt lắm, nên đi cắt xuống một cái."

"Yên tâm đi a, ngươi nữ chủ, ta sẽ chiếu cố tốt."

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play