App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Nhân Đạo Đại Thánh

5

2

179

Sau bộ truyện Vũ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mặc viết bộ mới Nhân Đạo Đại Thánh. Nội dung còn chưa rõ ràng...
Kẻ yếu khàn cả giọng, cũng không người quan tâm, cường giả nhẹ giọng thì thầm, lại có thể xâm nhập lòng người.

Một gốc cháy hừng hực Thiên Phú Thụ, mỗi một cái lá cây đều gánh chịu lấy khác biệt linh văn, tông môn bị diệt, biến thành quáng nô Lục Diệp bằng này trở thành tu sĩ, quấy Cửu Châu Phong Vân.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play