App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Người Tại Ma Giáo, Bắt Đầu Dung Hợp Trường Sinh Đạo Quả

0

1

3

(Trường Sinh + nữ ma đầu + nữ yêu tinh + nữ phú bà ) bắt đầu dung hợp Trường Sinh đạo quả, thu hoạch được trường sinh bất lão năng lực.

Với tư cách hành tẩu Đường Tăng thịt, Diệp An quyết định cẩu một điểm.

Nhưng là xuyên qua ngày đầu tiên, nữ ma đầu liền mạnh mẽ xông tới hắn động phủ...

Diệp An: "Xuyên qua đảng lúc nào mới có thể đứng đứng lên, khí run lạnh!"

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play