App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Ngàn Năm Say

0

1

3

Bạn đang đọc truyện Ngàn Năm Say của tác giả Nghịch Tuyết. Quanh qua quẩn lại, không khác gì nhân loại, thần ma đều vì dục vọng,
vì sở cầu, tư dục, thất tình,…mà khốn đốn.

Ai phân ra rõ nào ái nào hận?

Ai biết được thế gian này, người mình tìm sẽ ở nơi đâu?

Mộ hoang gió lạnh khói hương bay

Kẻ đi người chết cõi trần này

Rượu thơm uống sạch không ngon giấc

Một chén tình thôi ngàn năm say.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play