App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Linh Khí Khôi Phục, Phản Nghịch Nữ Nhi Hướng Ta Ngả Bài!

0

1

140

« đơn nữ chính, không hệ thống, nội dung cốt truyện cửa hàng »

"Ba, ngươi tin ta sao?"

"Một năm sau linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, hung thú làm hại thế giới!"

"Ta từ mười năm sau trọng sinh trở về, ta có thể truyền thụ cho ngươi tiến hóa pháp, trở thành tiến hóa giả!"

Hứa Lâm xuyên qua bốn mươi năm.

Bằng vào kiếp trước kiến thức kinh nghiệm, sáng tạo ngàn ức tập đoàn.

Vốn đã qua hiểu số mệnh con người chi niên, chuẩn bị an hưởng quãng đời còn lại.

Có thể phản nghịch nữ nhi một lần ngoài ý muốn, hết thảy cũng thay đổi!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play