App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Liệp Mệnh Nhân

0

0

0

Thần ma triều đình, khí vận sụp đổ, mãng tước nuốt long.

Võ lâm đoạt Binh bộ, Ma môn chưởng Hình bộ, tà phái theo Hộ bộ, địa phủ chấp Công bộ, Yêu tộc lấy châu phủ.

Kim Loan điện bên trong, cả sảnh đường Chu tử, yêu ma khôi quái; quan to quan nhỏ, yêu ma quỷ quái.

Chính Kinh mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn hãm sâu Cửu long đoạt, đắc tội tất cả hoàng tử, bất quá, tại sao tất cả hoàng tử đều không có "Chân Long thiên tử" mệnh cách?

Chờ chút, vị kia thất công chúa làm sao đỉnh đầu liên tiếp chói mù mắt mệnh cách: "Nhật nguyệt huyền không" "Thiên tinh thần chiếu" "Thiên bẩm thánh đồ" . . .

Đắc tội quyền hành hoạn quan bị đình trượng biếm quan Huyện thừa, dĩ nhiên có "Thiên mệnh giúp đỡ" "Trợ tuyên trọng quang" "Ba đời Chu tử" mệnh cách? Tuyết bên trong đưa điểm than đi.

Toàn gia bị lưu vong Vinh quốc công con riêng vào trại giam sau lang thang đầu đường, trên người chịu "Trăng sáng Thiên môn" ? Tuyết bên trong đưa điểm than đi.

Than không còn nhiều làm sao bây giờ? Xem mệnh vọng khí, Định Bắc hầu phủ con thứ Diệp Hàn sắp bị thiên lôi bổ ra thần công, Lý thị lang nhà bị mẹ cả đuổi đi con riêng muốn mua đến Văn thánh tự tay viết tàn sách. . .

(main xuyên qua đoạt xá con cháu của 1 Mệnh tông rất mạnh đã lụi bại tới đời main là người còn lại duy nhất, được chí bảo Thiên mệnh nghi của tông môn này nhận chủ, tuy không rõ nguyên nhân vì sao nó hố chết các đời chủ nhân trước, nhưng hiện tại nó giúp main đi lên đỉnh phong)

Thiên Mệnh nghi công dụng
1. tăng thiên phú tu Mệnh
2. các Mệnh sư dùng mệnh thuật, mệnh khí đoán mệnh chỉ ra 1 đám loạn mã, lại dùng mệnh thuật, mệnh khí lần nữa dò xét đám loạn mã này tính ra thứ mình muốn, còn main thì được phiên dịch luôn từ đám loạn mã này ra hình ảnh, nên khó khăn của main là bị người áp chế tu vị, quan chức cao hơn, mệnh cách quá cứng, quá tốt, quá hung, hay người này dựa thân vào thế lực lớn, được thế lực ảnh hưởng che mệnh, … khiến main không tính ra được đám loạn mã để Thiên Mệnh nghi dịch dùm
3. chôm khí vận của triều đình biến thành khí vận cá nhỏ, khí vận cá nhỏ có thể tăng cường mệnh thuật, mệnh khí uy lực, gia nhập càng nhiều uy lực càng cao. ) (chỉ có thượng phẩm mệnh sư mới dùng được khí vận gia trì tương tự khí vận cá)

Hệ thống: (dựa theo chức quan của triều đình)
Nhập phẩm
thập phẩm (lập đan điền: Thông Minh kiếm thể, …)
cửu phẩm (mở Linh nhãn: Kiến Long, Tri Phong …)
bát phẩm (dựng khí mạch)
thất phẩm (thông chân huyết)
lục phẩm (đúc Chân đàn – ngưng tụ chân linh)
………….
nhất phẩm
Siêu phẩm
Thần phẩm
Tiên phẩm
………

*** Các hệ thống tu luyện: có thể đồng kiêm tu
hạ đan điền: võ tu
trung đan điền: văn tu (Nho tu),
thượng đan điền (linh đài): Đạo tu, Mệnh tu, Khôi tu, Ma tu, Tà tu
Yêu tu: tu luyện huyết mạch


Mệnh phủ (thiếu niên, thanh niên, trung niên lão niên)
Mệnh địa, mệnh trụ, mệnh tinh, mệnh cục, mệnh thần
Mệnh núi,
Thế cục mây,
# khí vận (trắng- … – xanh - … – tím) - quân vận (trăng tròn) - đế vận (liệt nhật)

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play