App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Lão Bà Ta Bạch Cốt Tinh

0

2

114

Lão bà là cái bạch cốt tinh.

Da trắng mỹ mạo chân dài, trung trinh không hai biết nhân ý.

Đụng tới một thân chính khí Liễu Nam Phong. . .

Không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, hỏng căn cơ, hủy tâm tính. . .

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play