App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Khủng Bố Tận Thế: Bắt Đầu Trước Đốt Mười Vạn Ức Tiền Âm Phủ

0

0

135

(quỷ dị lưu + loại khác trữ vật tư + tận thế phủ xuống + Địa Phủ thần hào) minh tệ đốt một trăm khối, quỷ dị xe buýt mở điều hòa.

Minh tệ đốt một vạn khối, quỷ dị nhà hàng ăn tiệc lớn.

Minh tệ đốt trăm vạn khối, quỷ dị cho ta xoa bóp chân.

Minh tệ đốt mười vạn ức, Minh Vương liền là tiểu đệ của ta!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play