App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Hữu Danh

0

1

3

VĂN ÁN

Một vụ bê bối tình dục tập thể rúng động ràng buộc hai nam diễn viên lại với nhau, kể lại cuộc sống "marketing" ngọt ngào giữa hai
người...

Đề tài giới giải trí kinh điển nhưng không diễn biến theo hình thức truyền thống.

Mô típ cũ, nhưng ngọt.

Nhắc nhở đặc biệt: "Xin đừng gắn truyện với bất cứ nguyên mẫu sẵn có nào, tác giả không đu idol, hai nhân vật bị ràng buộc với
nhau vì những cái khó riêng, về sau khi cái khó này được tiết lộ cũng không phải ưu điểm gì, việc tự gắn với nguyên mẫu sau đó
quay lại trách tôi không hay cho lắm đâu."

Lưu ý:  Truyện đặt trong bối cảnh quan hệ hôn nhân đồng tính đã phổ biến và được chấp nhận rộng rãi, có tag niên hạ nhưng công thụ
bằng tuổi nhau.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play