App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Giáo Hoa Bức Hôn, Ta Thiên Động Vạn Tượng Giấu Không Được

0

0

3

« nguyên thần + giáo hoa + thiên tai đại chiêu + nhẹ nhõm + vô địch »

Trò chơi dung hợp thế giới, thâm uyên khí tức tàn phá bừa bãi.

Sở Kiệt xuyên việt thành phú nhị đại, mặc dù chuyển chức thành thần cấp chức nghiệp, nhưng là hắn chỉ muốn nằm thẳng.

Giáo hoa Lăng Tuyết lại đột nhiên tại trước mặt mọi người, trực tiếp đem hôn thư đập vào Sở Kiệt trước mặt.

"Sở Kiệt! Cùng ta kết hôn! Cha ngươi đã đồng ý!"

« kiểm tra đến thâm uyên khí tức, thiên tai hệ thống kích hoạt! »

« nham chi thiên tai: Thiên động vạn tượng, đã giải tỏa, bạn sinh kỹ: Như Đà Long Vương! »

« lôi chi thiên tai: Diệt thế lôi kiếp, đã giải tỏa, bạn sinh kỹ: Vô Tưởng một đao! »

« phong chi thiên tai: Thiên địa vòi rồng, đã giải tỏa, bạn sinh kỹ: Phong long chi dực! »

...

Sở Kiệt: A đây? Cái quỷ gì? Ta chỉ muốn nằm thẳng a!

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play