App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Gia Tộc Tu Tiên: Ta Làm Trấn Tộc Linh Thú

0

1

180

Trùng sinh làm một đầu Hắc Thủy Huyền Xà, đặt tên là Mặc Huyền, thu được trấn tộc linh thú hệ thống, cùng Chu gia lão tổ kết duyên, trở thành Chu gia cung phụng linh thú, từ nay về sau, có vinh cùng vinh, gia tộc từng bước lớn mạnh, Mặc Huyền cũng bởi vậy từng bước trở thành chí cường, ngự thú Chu gia danh hào cuối cùng vang vọng chu thiên vạn giới.

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play