App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Cao Võ: Hẹn Hò Online Đối Tượng, Cả Nhà Đều Là Đại Lão?

0

0

3

« hệ thống »+ « não động »+ « linh khí khôi phục »+ « sát phạt quả quyết »+ « sân trường »+ « xuyên việt »+ « giáo hoa »+ « đơn nữ chính »+ « SSS cấp phong hệ thiên phú »

Vừa là tên « rõ ràng có thể ăn cơm chùa, ngươi càng phải dựa vào chính mình? » « nhạc phụ một nhà quá mạnh mẽ, có thể ta càng phải kỷ luật! »

« ta hai tay cắm vào túi, không biết thất bại là vật gì! »

. . . .

Dị giới xuyên việt, Lâm Dật ngoài ý muốn thu được kỷ luật tự cường, vạn sự không cầu người hệ thống. . .

Kỷ luật tu hành, khí huyết +0. 5

Kỷ luật chạy bộ, nhanh nhẹn +0. 5

Kỷ luật đọc sách, tinh thần lực +0. 5

Cự tuyệt bạn gái đưa kim ty nhuyễn giáp, tưởng thưởng thiết huyết chiến giáp!

Cự tuyệt nhạc mẫu đại nhân đưa bạch ngân kiếm, tưởng thưởng hắc kim kiếm một cái!

Cự tuyệt nhạc phụ đại nhân bách phát bách trúng Xuyên Tâm Long Trảo Thủ, tưởng thưởng Đại Uy Thiên Long bí kỹ một bản!

"Các đồng học, các ngươi biết rõ Lâm Du vì sao mạnh như vậy sao? Đó là bởi vì hắn quá kỷ luật!"

"Giống như Lâm Dật đồng học học tập!"

. . . .

"Không sai, ta kỷ luật, cũng biến cường rồi, đây chính là ta muốn chia sẻ võ đạo phương pháp!"

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play