App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Bức Ta Cưới Cao Dương? Ta Đồ Cả Nhà Ngươi

0

0

9

« Đại Đường » « có hệ thống, hệ thống sẽ ở thời khắc mấu chốt kích hoạt » « pháp ngoại cuồng đồ » « khôi hài » « cười thật to »

Xuyên việt Đại Đường! Trở thành Phòng Di Ái!

Bắt đầu liền bị đính hôn Cao Dương công chúa, thà chết chứ không chịu khuất phục!

Phòng Huyền Linh: Hỗn trướng! Cao Dương công chúa cành vàng lá ngọc, gả cho cùng ngươi, là Phòng gia vinh hạnh!

Phòng Di Ái: Phi! Không lập gia đình! Ngươi đừng ép ta! Lại bức ta ta đồ cả nhà ngươi!

Phòng Huyền Linh: (⊙_⊙ ) toàn môn?

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play