App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Thể loại

TA, THIÊN CƠ CÁC CHỦ, ĐỘC ĐOÁN VẠN CỔ!

TA, THIÊN CƠ CÁC CHỦ, ĐỘC ĐOÁN VẠN CỔ!

141

Thiên giới Tiên quan: "Trần Dạ nói ta tiếp qua tam thế liền có thể quay về Thiên giới, ta cái này tự vận gia tốc đầu thai! Trần các chủ, chúng ta Thiên giới gặp!" Chuyển thế Nữ Đế: "Nghĩ không ra ta lại là Nữ Đế chuyển thế... Ngủ say ký ức thức tỉnh, một thế này, ta muốn dẹp yên Thánh Sơn! Trần Dạ, theo ta cùng nhau tiến đến!" Ma giáo Thánh nữ: "Trần Dạ, cùng ta về tổng đế quốc, đồng mưu đại nghiệp!" Đối mặt đủ loại dụ hoặc, Thiên Cơ Các Các chủ Trần Dạ lắc đầu cười nói: "Các ngươi không cần tốn nhiều nước miếng, tại vô địch trước đó, Trần mỗ tuyệt không bước ra Thiên Cơ Các một bước, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, lão tử cũng sẽ không xảy ra đi!" Nhưng Trần Dạ nhìn một chút một bên áo bào đen khóe miệng thời gian dần trôi qua giương lên!

TAM QUỐC: GIA HUYNH ĐIỂN VI, BẮT ĐẦU CỨNG RẮN LỮ BỐ

TAM QUỐC: GIA HUYNH ĐIỂN VI, BẮT ĐẦU CỨNG RẮN LỮ BỐ

69

Điển Mặc xuyên việt đến cuối thời Đông Hán, trở thành Điển Vi thân đệ đệ. Vì làm chủ Tào doanh, Điển Mặc một tờ thư tín trực tiếp khiếp sợ Tào Tháo. Tào Tháo: Bất luận làm sao cũng phải tìm đến viết tin người, người này tất là ta muốn tìm kỳ tài ngút trời! Ở đại doanh mở ra tìm người hình thức thời điểm, Điển Mặc tự động tìm đến cửa, mở ra mưu sĩ cuộc đời. Viên Thiệu: Điển gia huynh đệ một văn một võ, Tào A Man vận khí vì sao tốt như thế a! Lưu Bị: Điển Mặc thật là ngàn trăm năm hiếm có khoáng thế kỳ tài, lẽ nào thật sự chính là trời muốn giết ta Đại Hán! Chu Du: Vừa sinh Du hà sinh mặc nha! Chân Mật: Phu quân mưu định thiên hạ, thiếp thân khâm phục. . .

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

57

Thần là một tồn tại kì lạ. Vừa cao cao không thể với, vừa lại cũng từ phàm nhân mà đi lên... Thần, có thật sao??? Làm sao để thành Thần??? Thế giới này là thế giới của Thần. Ngày hôm đó, Thần ban cho tất cả chúng sinh Thần vận. Chúng sinh từ đó đều có thể thành Thần. Ngày hôm đó, Thần ban cho vô hạn tái sinh. Chúng sinh từ đó chết đi sẽ sống lại. Ngày hôm đó, tồn tại gọi là "quái" xuất hiện khắp nơi. Săn giết chúng sẽ mang lại Thần tinh, nâng cao Thần cấp. Ngày hôm đó, gọi là Đại Thánh Thế. Turan là một kẻ có tài, nhưng không may mắn. Nó không nhận được Thần vận. Nó là một "Nihr", Thần cấp 0. Thần cấp thấp hơn phải phục tùng Thần cấp cao hơn. Còn Nihr là những kẻ sống dưới đáy xã hội, chỉ có thể phục tùng chúng Thần. Dù vậy, Turan sẽ không bao giờ từ bỏ ý chí bước lên làm Thần. Bởi vì nó đã biết bí mật đáng sợ về thế giới này. - ----- Truyện ít dùng từ convert mà chú trọng tiếng Việt. Mọi người đọc thấy có thiếu sót xin hãy mạnh dạn góp ý. Tất cả bình luận góp ý, nhận xét đều được hoan nghênh, và cũng là động lực để tác ra chương nhanh hơn. Tốc độ ra chương thông thường: mỗi ngày một chương lúc 10h. Thứ bảy và chủ nhật có thể sẽ thêm một chương vào 20h. Cám ơn mọi người ủng hộ.

Tâm Linh Chúa Tể

Tâm Linh Chúa Tể

18

Hỗn Độn chân giới bị Ma Uyên chân giới mở thông đạo xâm lấn Vô Tận giới hải, chúng sinh vô tận, sinh linh dục vọng vô cùng, mà khi thông đạo mở, chúng sinh ác niệm hội tụ hóa thành ma quật sinh sôi vô tận ma vật, dị ma … lấy hủy diệt chư giới sinh linh làm vì mục tiêu, không ngừng ăn mòn Hỗn Độn giới hải, chiếm cứ Hỗn Độn đại lục, chiến tranh diệt giới từ đây nổ ra. Đại năng trấn vực ngoại, thượng giới Hỗn độn thành chiến trường, hạ giới Giới hải chế tạo Khư giới thông thiên lộ đào tạo lãnh chúa. Hỗn Độn ý chí, từ xưa đến nay, triệu hoán vô số anh kiệt tại Giới hải, rất nhiều hùng chủ lấy Khởi nguyên chi thụ làm căn cơ, mở ra thuộc về tự mình lãnh thổ. Thành công sáng tạo cơ nghiệp, mở ra vô thượng Vận triều, thành lập thuộc về tự mình đặc thù văn minh, thành tựu văn minh chi chủ. Yêu Thanh, Võ Minh, Ma Nguyên, Nho Tống, Thánh Đường, Chiến Tùy, Nhã Tấn, Thần Hán, Tiên Tần, Thiên Chu, Hoàng Thương, Tổ Hạ . . . Thái cổ long đình, Thái cổ Phượng sào, thượng cổ Yêu đình, thượng cổ Vu đình, Trung cổ thiên đình … (33 tầng văn minh thánh tháp trở lên mới có thể xưng thiên đình) Chủ Thần điện, Chư Thiên học phủ, Cực lạc tịnh thổ, … Hôm nay, hắn Chung Ngôn, mở Tâm linh chi đạo, thề quyết đúc ra mạnh nhất văn minh, trường tồn tồn vạn thế Vĩnh Hằng thánh tháp Hệ Thống: Nhất Dương ( một phách ) Nhị Dương ( hai phách ) Tam Dương ( ba phách ) Tứ Dương ( bốn phách ) Ngũ Dương ( năm phách ) Lục Dương ( sáu phách ) Thất Dương ( bảy phách ) Bát Dương ( Mệnh hồn ) Cửu Dương ( Địa hồn ) Thập Dương ( Thiên hồn ) ??? ................. mỗi cảnh giới có 5 cảnh giới nhỏ (sơ dương – thiếu dương - liệt dương - thuần dương - chí dương) + (thái dương) Các Loại Văn Minh: huyết mạch (các tộc thần thú, Vu tộc, Yêu tộc, Huyết tộc) Yêu (dung huyết mạch vạn yêu, chế huyết mạch chân dương, tạo huyết mạch yêu thuật) Võ (mở khí hải, luyện thể, khí huyết, tu chiến kỹ, ngưng tụ chân lý võ đạo) Ma (tu sát khí, tụ Ma hồn, động ma thể) Nho (văn khí, văn tâm,…) Thánh (…) Chiến (…) Nhã (phong nhã, cầm kỳ thư họa các loại phong nhã chi đạo) Đạo (…) Tiên (Linh căn, luyện khí, tu nguyên thần, ngưng pháp lực, ngộ quy tắc) Thiên (…) Hoàng (…) Tổ (…) Thần (tu thần binh, võ tướng thần binh - Thần Võ tướng, văn thần thần khí - Thần Sách sĩ) Thần (tu Thần đạo, hương hỏa nguyện lực, thần cách, thần linh) Họa (Uẩn linh, nghĩ vật, huyễn chân, tạo hóa) Chú (...) Phật (tín ngưỡng, …) đấu khí (…) (kỵ sĩ) Pháp Sư (ma pháp, .......) Áo Thuật (…) Đồ Đằng (...) Luyện Kim (...) Khoa Huyễn (diễn sinh gien văn minh, cơ giới văn minh …) Tâm Linh (mở biển ý thức, ngưng tụ linh đài, linh hồn cùng dục vọng dung hợp sinh tâm linh lực lượng) Luyện Thể (Thối Bì, Luyện Nhục, Dịch Cân, Đoán Cốt, Tẩy Tủy, Hoán Huyết, Luyện Tạng, Luyện Khiếu, Bất Diệt) ......... Hành Trình Văn Minh Tiến Hóa: (Nguyên Thủy – Phong Kiến – Siêu Phàm - …) Máp tân thủ thôn : (Khư giới) các thiên quyến giả được chọn từ các thế giới trong Giới hải sẽ tụ hợp ở Khư giới tại gốc cây Thông Thiên mộc mở 1 thế giới cho riêng mình trở thành Khai thác lãnh chúa và thế giới sẽ di chuyển từ gốc tới đỉnh thần thụ trên đường đi va chạm dung hợp hư ảo thế giới chinh chiến với các thế giới lãnh chúa khác xâm lượt chiếm lại ma thổ vốn là lãnh địa lãnh chúa bị ma uyên ma hóa khi tới đỉnh sẽ đem kỳ quan đúc thành thánh tháp bao trùm thế giới, thánh tháp sẽ nhảy vào Hỗn Độn thượng giới, Khai thác lãnh chúa cũng trở thành Văn minh chi chủ Máp chính: thượng giới Hỗn Độn đại lục + ngoại vực chiến trường Mộng Yểm đại lục + Thâm Uyên chân giới Thần thông chia làm: (tiên thiên) – thiên - địa - huyền – hoàng Binh khí (cấm pháp): pháp khí (72 Địa sát pháp cấm) - pháp bảo (36 Thiên Cương bảo cấm) - Linh bảo (18 Tiên Thiên linh cấm) - Chí bảo (= Đạo khí) (9 Hỗn Độn thần cấm) –… - Đại đạo dị bảo (? Đại đạo thiên cấm) Cấp độ thiên tai: Ma uyên chân giới - Mộng Yểm đại lục (Mộng Ma đại lục) – Hắc ám ma tháp – ma thổ - ma quật – ma sào – ma chủng Lãnh thổ: Động thiên 3000 dặm – tiểu thiên 129,600 – trung thiên 3 ức – đại thiên thế giới - Duy nhất chân giới

Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

505

Hạ Lăng mở to mắt, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ Một cô gái mặc một bộ trang phục luyện vũ đạo màu trắng, nửa quỳ nửa ngồi ở bên người nàng, nôn nóng nói cái gì đó. Qua một hồi lâu, cô mới miễn cưỡng nghe rõ: “Tinh lăng, tinh lăng, cậu có khỏe không? Có nào không thoải mái hay không?” Tinh lăng……? Tinh lăng là ai……? Cái tên xa lạ, còn có cô gái trước mắt có gương mặt xa lạ, thanh âm xa lạ, làm cho Hạ Lăng hoảng hốt. Cô dám xác định, chính mình không phải cái gì tinh lăng, càng không quen biết cô gái đang nôn nóng trước mắt. Đầu thực đau. Nàng vốn tưởng rằng chính mình đã chết, sân khấu ngoài ý muốn bị mất điện, trong bóng tối, không biết là ai hung hăng đẩy cô một cái, cô đột nhiên không kịp phòng bị, từ trên đài cao mời mét rớt xuống, rơi xuống  một tầng xi măng lạnh băng cứng rắn, đầu bị một cây thép bén nhọn đâm thủng, máu cùng óc bính đầy đất. Nhưng trước mắt tình hình lại là sao thế này?

Chiến Thần Bất Bại

Chiến Thần Bất Bại

846

- Dưới ánh mặt trời ngươi đổ mồ hôi, chịu đựng sự cười nhạo và nghi vấn, dưới ánh mặt trời ngươi gục ngã, thương tích bầm dập, dưới ánh mặt trời ngươi vẫn làm chuyện ngu không gì bằng mà không hề có ý quay đầu. - Thiếu niên như ngươi. Bởi vì dòng máu nóng chảy trong huyết quản ngươi, bởi vì kèn lệnh hào hùng thúc giục ngươi giương buồm lên đường. Bởi vì thiếu niên có dã tâm lớn, bởi vì thiếu niên có khát vọng ôm cả bầu trời. - Ngươi nói ngươi dũng cảm, ngươi nói ngươi không sợ hãi, ngươi nói ngươi không bao giờ chịu khuất phục, ngươi nói đó là niềm tin của ngươi, ngươi nói nơi đó có giấc mộng của ngươi, ngươi nói chỉ cần ngươi nỗ lực đủ thì có thể thành công. - Ngươi nói ngươi sẽ không đầu hàng, ngươi nói cho dù có chết, cũng phải chết dưới bầu trời này. Ngươi nói trái tim của ngươi chưa từng già đi. Ngươi nói, ngươi vĩnh viễn là thiếu niên. Vĩnh viễn là thiếu niên!

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt)

17858

"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?" Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt. Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương. Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô. Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play